JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pressmeddelande

[2017-06-30] Luleå tingsrätt

Kammaråklagaren Åse Schoultz vid Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål, åklagarkammaren i Östersund, har idag väckt åtal mot fem personer för ett flertal fall av grova jaktbrott och jakthäleribrott, medhjälp och anstiftan till sådana brott, samt för grova vapenbrott, vapenbrott av normalgraden och artskyddsbrott. Det är totalt fråga om 23 åtalspunkter. De aktuella brotten ska ha begåtts i Norrbotten under 2016

Huvudförhandlingen i målet kommer att hållas under hösten. Utredningen i målet är omfattande, och tingsrätten kommer så snart som möjligt efter semestrarna att hålla ett muntligt sammanträde med parterna för att planera huvudförhandlingen. Såvitt nu kan bedömas kommer huvudförhandlingen i vart fall att pågå i en vecka.

 

Eventuella frågor rörande målet kan ställas till i första hand rådmannen Jan Wallström (0920-29 55 19) och i andra hand tingsfiskalen Karin Wittenberg (0929-29 55 70).

 

Förundersökningsprotokollen kan beställas via domstolens registrator: lulea.tingsratt@dom.se.

 

Benny Wernqvist

Rådman

Senast ändrad: 2017-06-30

För mer information kontakta:

Jan Wallström
Rådman
0920-29 55 19

Karin Wittenberg
Tingsfiskal
0920-29 55 70

Målnummer:

B 2074-16