JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kalamarksmålet

[2017-04-21] Luleå tingsrätt

Häktningsförhandlingen i så kallade Kalamarksmålet är avslutad.

Tingsrätten anser utifrån vad som hittills framkommit att det inte föreligger vare sig sannolika skäl eller skälig misstanke för medhjälp till mord eller grovt rån. Häktningsyrkandet ska därför ogillas. Den misstänkte ska omedelbart försättas på fri fot.

Senast ändrad: 2017-04-21

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 1107-17