JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandlingssalar

Domstolarnas väntsal med föhandlingssalarna på varje sida

Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå finns i samma byggnad och har gemensam reception. Väntsalen nyttjas av båda domstolarna men varje domstol har sina egna förhandlingssalar. Hovrätten för Övre Norrland förfogar över en förhandlingssal där huvudförhandlingar i överklagade mål från tingsrätterna i Luleå, Gällivare och Haparanda hålls.

Skiss över förhandlingssalarna

Förhandlingssalar domstolarna i Luleå
Senast ändrad: 2017-07-27