JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Luleå tingsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Luleå tingsrätts registerförteckning enligt dataskyddsförordningen

Information och rättelse

Du har som utgångspunkt rätt att utan kostnad få veta om personuppgifter som gäller dig behandlas av tingsrätten. I sådana fall har du också rätt att veta vilka uppgifter som behandlas. Tycker du att behandlingen sker på ett felaktigt sätt kan du begära att tingsrätten rättar, begränsar eller raderar uppgifterna.

Om du vill ha information kontaktar du tingsrätten via e-post lulea.tingsratt@dom.se eller via telefon 0920-29 55 00.

Det går också bra att skicka till vår postadress:

Luleå tingsrätt
Box 849
972 31  Luleå

Information till dig som lämnar egna personuppgifter till tingsrätten

Tingsrätten har i menyn till vänster samlat information till dig som lämnar egna personuppgifter till tingsrätten.

Informationen gäller inte vid tingsrättens behandling av personuppgifter som sker i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Den gäller inte heller vid behandling av personuppgifter som tingsrätten utför i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Förenklat uttryckt gäller inte informationen den personuppgiftsbehandling som sker i brottmål och vissa ärenden, t.ex. ärenden som rör kontaktförbud.
Senast ändrad: 2019-04-03

Kontaktuppgifter

Luleå tingsrätt
Box 849
971 26 Luleå

Telefon: 0920-29 55 00

lulea.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombud:
Rolf Carlsson
rolf.carlsson@dom.se