JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Luleå tingsrätt

Postadress: Box 849 971 26 Luleå
Besöksadress: Skeppsbrogatan 43 972 31 Luleå
Tel: 0920-29 55 00

Kommunikation

Luleå tingsrätt tar gärna emot handlingar via e-post i PDF-format. Om en handling skickas via e-post, behöver den inte samtidigt skickas med vanlig post. Glöm inte att uppge målnummer! Observera att vissa handlingar måste lämnas in i original, t. ex. stämningsansökningar, konkursansökningar samt fullmakter.

lulea.tingsratt@dom.se

Online betaltjänst för ansökningsavgifter

Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster) för att betala ansökningsavgiften till ditt mål.

Tillfälliga telefontider för kanslienheten på Luleå tingsrätt för perioden 10 april - 18 augusti: Kl. 09:00-15:00

Ekobrottmålet från Boden B 1432-16

Tingsrättens huvudförhandling i mål B 1432-16 har nu avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 2 juni 2017 kl. 14.00.

Följ länken nedan till höger för uppdateringar av informationen i målet.

Kalamarksmålet

Häktningsförhandlingen i så kallade Kalamarksmålet hölls den 21 april 2017 då den misstänkte försattes på fri fot. Åklagaren har 2017-04-24 överklagat beslutet.

Följ länken nedan för löpande uppdateringar i målet.